Alle børn lærer at lære så meget, som de overhovedet kan på egen hånd og i forpligtende fællesskaber

Vi har som mål, at alle elever, når de forlader os, kan mestre læringsstrategier, som de kan gøre brug af, når de står over for udfordringer i en fremtid, som ingen kender. I samarbejde med forældrene søger vi at skabe passende udfordringer for alle og give den enkelte elev de bedste læringsoplevelser. Vi tror ikke, at læring foregår i takt, men i mangfoldige og varierede fællesskaber, hvor den enkelte elev bliver set og hørt på sit niveau.

Velkommen

Skolen omfatter såvel hovedskolen med ca. 766 elever,som Dronninggård-klasserne,der er kommunens tilbud til børn med diagnoser inden for autismespektret

Mål

Vi vil gøre børn parate til fremtiden ved at lære dem at lære så meget, som de overhovedet kan og ved at lære dem at tænke selvstændigt, frit og stort

Læs mere om:

Video

Se video om "Visible learning" med Sarah Martin fra Stonefields School

Video

"Talking about learning"