Alle børn lærer at lære så meget, som de overhovedet kan på egen hånd og i forpligtende fællesskaber

Dronninggårdskolen er en skole i bevægelse, der til stadighed søger at indarbejde det bedste af det, vi hører, ser og oplever i såvel indland som udland i vores daglige pædagogiske praksis for at leve op til vores målsætning om at give hver elev det bedste fundament i fremtiden, såvel fagligt, følelsesmæssigt som socialt.

FDN på Dronninggårdskolen

Velkommen

Skolen omfatter såvel hovedskolen med ca. 766 elever,som Dronninggård-klasserne,der er kommunens tilbud til børn med diagnoser inden for autismespektret

Mål

Vi vil gøre børn parate til fremtiden ved at lære dem at lære så meget, som de overhovedet kan og ved at lære dem at tænke selvstændigt, frit og stort

Læs mere om: