Alle børn lærer at lære så meget, som de overhovedet kan på egen hånd og i forpligtende fællesskaber

I skoleåret 2017 – 2018 underviser Dronninggårdskolen 766 elever, fordelt på børnehaveklasser til 9. skoleår. Skolen beskæftiger ca. 60 lærere og ca. 23 pædagoger og i alt ca. 110 personaler er ansat på skolen. Dronninggårdskolen har eksisteret siden december 1996 og afløste det daværende Holte Gymnasium. I mellemtiden har skolen nydt godt af en gennemgribende ombygning.

Velkommen

Skolen omfatter såvel hovedskolen med ca. 766 elever,som Dronninggård-klasserne,der er kommunens tilbud til børn med diagnoser inden for autismespektret

Mål

Vi vil gøre børn parate til fremtiden ved at lære dem at lære så meget, som de overhovedet kan og ved at lære dem at tænke selvstændigt, frit og stort

Læs mere om: