Børnene i basisskolen skal opleve skole og SFO som en helhed, der understøtter deres læring og trivsel

Basisskolen har 433 elever fra 0.kl. - 5. kl. med to-fire klasser pr. årgang. Basisskolens personale består af ca. 25 lærere og 18 pædagoger. 
Basisskolen består af årgangsteam med en klasselærer og en klassepædagog til hver klasse samt et antal faglærere. Dette team har et tæt samarbejde om børnenes læring og trivsel. Pædagogerne indgår dagligt i den understøttende og den faglige undervisning. 
Skoledagen er opbygget således, at aktiviteter tilgodeser det enkelte barns behov for læring og fysisk aktivitet i trygge rammer og med fællesskabet som omdrejningspunkt.
Dagen starter med en halv times læsebånd eller træning og fordybelse. Èn gang om ugen samles alle elever til samling med et musisk, bevægelsesorienteret eller fagligt indhold, hvor klasserne skiftes til at byde ind. I løbet af dagen har børnene et bevægelsesbånd(TIB) med planlagte og strukturerede aktiviteter. 
Skoledagen afsluttes med et halv time med træning og fordybelse, hvor eleverne arbejder med faglige træningsopgaver typisk i dansk, matematik og engelsk. 
Hver årgang har I løbet af ugen et modul med “Følg din nysgerrighed”. Her arbejder børnene årgangsopdelt  med forskellige interesseområder som skal udvikle børnenes engagement, mulighed for fordybelse og give børnene læringsstrategier.

Velkommen

I Basisskolen prioriteres det tætte samarbejde mellem dels personalet samt skole og hjem højt. Det tætte samarbejde og de gode fysiske rammer er med til at løfte basisskolens børn fagligt, personligt og social og give dem en tryg start i skolen

Mål

Alle børn skal opleve glæden ved at lære at lære og blive bevidste om egne læringsstrategier

Læs mere om: