Eleverne skal have medansvar for og medindflydelse på læringsflowet

Overbygningen på Dronninggårdskolen består af elever fra 6.- 9. klasse. Når eleverne forlader Basisskolen og begynder i Overbygningen danner vi nye stamgrupper (6. årgang) svarende til 3 nye klasser. Stamgrupperne har ikke eget lokale, men går til undervisning hos den enkelte faglærer og eleverne holder pause i fællesområderne. Hver elev har en locker, hvor bøger, iPad m.v. opbevares.

I overbygningen har vi delt skoleåret op i hhv. fagopdelte og ikke fagopdelte perioder. I IFU (ikke fagopdelte uger – ca. 8-10 uger om året) arbejder eleverne med projektopgaver, fordybelsesemner, prøveforberedende m.v. I de fagopdelte uger arbejdes der på tværs af årgangene i fagene dansk, engelsk og matematik. Eleverne får fire gange om året mulighed for at vælge sig ind på hold indenfor de forskellige faggrupper. Eleverne har tilknyttet en primærlærer, der afholder målfastsættelsessamtaler med dem ca. 6 gange om året.

Velkommen

Det er vigtigt for os, at eleverne lærer at arbejde i fællesskaber samtidig med, at de lærer at sætte mål for dem selv og arbejde målrettet. Fokus er på såvel progression som slutmål

Mål

Alle elever skal blive så dygtige, som de kan og de skal via deres mulighed for at fordybe sig i noget, som de interesserer sig særligt for, finde frem til hvornår og under hvilke arbejdsformer, de lærer mest muligt

Læs mere om: