Børnenes alsidige udvikling er et fælles ansvar

Børnenes alsidige udvikling omfatter børnenes trivsel, sociale færdigheder, samvær og samarbejde, lysten til at lære, mulighed for at lære og det at lære sammen med andre. Lærere og pædagoger har et fælles ansvar for børns udvikling og læring. 
Undervisning (læring) og fritid skal ikke opfattes som hinandens modsætninger, men skal derimod supplere hinanden, så børnene oplever en glidende overgang fra den ene type aktivitet til den anden, selvom der er forskel på de mere målrettede læringsaktiviteter og de friere aktiviteter i SFO. Der skal således være muligheder for den legende læring i undervisningen og den lærerige leg i SFO, og børnene skal have en oplevelse af, at skole og SFO er lige vigtige. Begge steder skal børnene opleve medbestemmelse og aktiv deltagelse i et fællesskab, som de oplever betydningsfuldt for deres læring og udvikling.

Velkommen

I Dronninggård-skolens SFO og SFK, skal børnene være trygge, således at de kan styrke deres selvværd og få mulighed for kreativt at udvikle deres forskellige kompetencer – faglige, personlige og sociale

Mål

At skabe et pædagogisk miljø, der giver det enkelte barn mulighed for at deltage I fællesskaber med en mangfoldighed af udviklende oplevelser og aktiviteter

Læs mere om:

Ind- og udmeldelser i SFO og SFK

Find mere information her: https://www.rudersdal.dk/sektioner/sfo-og-sfk