Den bedste skole – et fælles ansvar

Skolebestyrelsens formål er i henhold til Folkeskoleloven at føre tilsyn med og udforme principper for skolens virksomhed. Vores fokus er at få implementeret den nye skolereform. Der er tale om en af de største og mest gennemgribende forandringer i den danske folkeskole i mange år, og vi gør alt hvad vi kan, for at støtte op om en i forvejen meget professionel og ambitiøs ledelse og lærer- og pædagogstab på Dronninggårdskolen.

Formålet med reformen er bl.a. at ”alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige de kan”. Så selvom vores børn opnår nogle af de allerhøjeste karakterer i landet, så er det ikke ensbetydende med, at de har opnået deres fulde potentiale – det skal den nye skolereform samt forældrenes indstilling og indsats understøtte.

Velkommen

Velkommen til skolebestyrelsens side, hvor du kan læse om skolebestyrelsens ansvar og rolle, hvordan vi arbejder og hvem vi er.

Mål

At tilsynet er velfungerende.
At budgettet balancerer.
At understøtte ledelse i at nå skolens mål.
At udforme principper.
At være talerør for forældrene. 

Læs mere om: