Vi tager initiativ til et fællesskab med høj faglighed

Dronninggårdskolen har to elevråd – Det ene elevråd er repræsenteret med elever fra 1.-5. årgang (Basisskolen), og det andet elevråd er repræsenteret med elever fra 6. -9. årgang (Overbygningen).

Der sidder to repræsentanter i elevrådet fra hver klasse/stamgruppe og der tilstræbes en ligelig kønsfordeling.

Formålet med elevrådets arbejde er at varetage og styrke elevernes medindflydelse på skolen og fremme samarbejdskulturen mellem børn og voksne. Der arbejdes målrettet med udviklingen af den demokratiske forståelse i begge elevråd.

Der udpeges to elever fra Overbygningens elevråd, der sidder som repræsentanter i Skolebestyrelsen. 

Indsatsområder

Velkommen

Vi realiserer så vidt muligt elevernes drømme og ønsker

Mål

Vi vil gerne være med til at binde eleverne, bestyrelsen og personalet sammen

Læs mere om: