Børnene i Dronninggårdklasserne skal opnå størst mulig faglighed og selvstændighed

Dronninggårdklasserne er et undervisnings- og fritidstilbud til børn med en autisme- spektrumsforstyrrelse. Vi har plads til 47 børn fordelt på 7 hold. Dronninggårdklasserne tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse. Dronninggårdklasserne er en selvstændig enhed beliggende på Dronninggårdskolen. Vi integrerer vores specialpædagogiske viden med den undervisningsmæssige, så undervisning og andre aktiviteter kan være flettet ind i hinanden over dagen. 
Som udgangspunkt følger børnene undervisningsministeriets vejledende læseplaner. 

 

Forældresamarbejde

Velkommen

Eleverne får et læringsmiljø, der støtter dem i deres møde med en til tider uforståelig verden, i deres kommunikation og i deres bestræbelser på at skabe relationer

Mål

Her skal stå en tekst som kort og konkret beskriver hvad Dronninggårdklassernes mål er

Læs mere om: