Science

Formål
Formålet med valgfaget science er, at eleverne får mulighed for at forfølge egne interesser inden for vigtige fysiske, biologiske, geografiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende naturfaglige fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af naturfag.
Valgfaget science skal give eleverne mulighed for at forstå, hvordan bl.a. forskning i de naturfaglige områder bidrager til såvel vores forståelse af verden og vores grundlag for at kunne handle i den på kvalificeret grundlag.
Stk. 2. Undervisningen skal i endnu højere grad understøtte elevernes interesse og nysgerrighed over for de naturvidenskabelige fag og give dem lyst til at lære mere, bl.a. ved hyppige ekskursioner og kontakt med omverdenen.
Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne forstår og i høj grad interesserer sig for at se naturvidenskab og teknologi som del af vores kultur og verdensbillede, og at de oplever, at de er blevet kompetente med tillid til egne muligheder inden for området.

Indhold
Valg af emner og aktiviteter tager udgangspunkt i de eksisterende Fælles Mål for fagene fysik/kemi, biologi og geografi, men bidrager til, at eleverne får mulighed for at forfølge deres særlige interesser og fordybe sig i emnerne på et højere niveau, end den daglige undervisning rent tidsmæssigt giver mulighed for.

Arbejdsmåder
Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning imellem gruppearbejde om mindre projekter, der fører til fremlæggelser, der især fremmer elevernes evne til at kommunikere om deres projekt ved hjælp af naturfagstermer og præcist sprog. Der vil desuden være forelæsninger for og af elever, lærere og eksterne undervisere samt ture ud af huset. Arbejdsmåderne i science skal dernæst understøtte elevernes evne til at tone science ind i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Omfang
Undervisningen vil have et omfang af (vejledende) 60 timer på ét år, men evt. med mulighed for at eleverne kan arbejde videre med særlige interesseområder i den del af den undervisningsunderstøttende tid, vi på Dronninggårdskolen kalder “følg din nysgerrighed”.