Årshjul

I 2015 har skolebestyrelsen fokus på implementering af den nye skolereform. Herunder et nyt fælles værdigrundlag der definerer de forskellige roller og ansvar for henholdsvis, elever, lærere/pædagoger, ledelse, hjem (skal verificeres med charteret)

Endvidere er der fokus på at de 7 obligatoriske principper og at de øvrige beskrevne principper er opdateret.

Herudover er der fokus på forældre og skolesamarbejde samt forældrerådenes beføjelser og ansvar.

Derudover har skolebestyrelsen som mål at udforme en kommunikationsstrategi herunder retningslineren for hvor der kommunikeres om hvad til hvem.

Endelig har skolebestyrelsen fokus på dels at få skolebestyrelsens indhold på den nye hjemmeside samt optimerer og strukturere kommunikationen på ForældreIntra.